Grenzeloos samenwerken doorbreekt muren

 
header_fact_patroon.jpg
 

FACT Jeugd Almere is er voor kinderen en jongeren en het gezin waarin zij leven, die ernstige problemen op meerdere levensgebieden ervaren.

Wat is FACT Jeugd?

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een flexibele, outreachende vorm van zorg, gericht op de eigen kracht van de jeugdige, het gezin en het sociale netwerk om hen heen. FACT Jeugd biedt intensieve begeleiding en behandeling in de eigen leefomgeving, gericht op alle levensgebieden waar problemen zijn, zoals wonen, werk, school, (samen)leven en financiën. 

Voor wie is FACT Jeugd?  

Het gaat om kinderen en jongeren tot 18 jaar:

  • Met psychiatrische problemen.
  • Soms met een (licht)verstandelijke beperking.
  • Die vaak niet meer (structureel) naar school gaan.
  • Bij wie vaak bijkomende problemen spelen op het gebied van verslaving, agressie en/of criminaliteit.

Door de specifieke aanpak van FACT Jeugd Almere kan uithuisplaatsing vaak worden voorkomen of worden verkort.

 
 

hulp wordt geboden waar en wanneer het nodig is

 
fact_inzet.jpg
 

We werken vraaggericht. Bij de kennismaking bespreken we de problemen en waar het gezin hulp bij wil.

duur

Samen met het gezin en het netwerk maken we vervolgens een perspectiefplan. Een FACT Jeugdtraject duurt gemiddeld negen maanden. In overleg met het gezin en de verwijzer wordt daarna bepaald of verlenging met drie of zes maanden nodig is, of dat de hulp afgeschaald kan worden naar bijvoorbeeld praktische opvoedondersteuning. Als minder intensieve en minder specialistische hulp volstaat, dragen we de jeugdige en het gezin over aan het lokale wijkteam of de gezinsvoogd. 

expertise

Voor de behandeling van de psychiatrische problemen maken we zoveel mogelijk gebruik van de brede en specialistische expertise in het team zelf. Waar nodig wordt extra expertise ingezet, van de deelnemende organisaties of andere organisaties zoals verslavingszorg en volwassenen-GGZ.  

In FACT Jeugd Almere is sprake van een unieke bundeling van expertise uit ’s Heeren Loo, Accare en Intermetzo samen.

 
 
 
 

Wij zijn altijd voor jou bereikbaar

 
afbeelding_fact_2.jpg
 

Aanmelden

Aanmeldingen voor FactJeugd Almere gaan via het cliëntservicebureau van Intermetzo. 
Via dit online aanmeldformulier kunt u een kind of jongere aanmelden.


Meer informatie

Neem contact met ons op of download de brochure.

 

Stuur ons een bericht

FACT Jeugd Almere

info@factjeugdalmere.nl
+31 (088) 779 55 60 

Randstad 20-27
1314 BC Almere

route